Bizi takip edin
|
EN

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Yatay ve Dikey Geçiş

Üniversitemiz içinde bölümler arası yatay geçiş:

Kayıtlı olduğu lisans programının birinci sınıfındaki derslerin tümünü tekrarlamadan ve başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü diğer koşulları da sağlamaları halinde belilenecek kontenjanlar dahilinde diğer bölüm/programlara yatay geçiş yapabilirler.

Diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemize geçişler:

Bu, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Yönetmelikler ve alınan ilke kararları çerçevesinde yapılır. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Bu husus Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen sınavlarla saptanır.

Eğitim-öğretim dili tümü ile İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelenlerin ve uluslararası nitelikteki kuruluşlar tarafından verilen (TOEFL, ELTS, CAMB.PROF., vb.) dil sınavına katılmış olanların belgeleri Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nce değerlendirilir. Dil bilgileri yeterli görülenler İngilizce Yeterlik Sınavına girmek zorunda bırakılmazlar.

Daha fazla bilgi için: Kurumiçi yatay geçiş | Kurumlararası yatay geçiş

Dikey geçiş:

Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne dair ilke ve esaslar ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir.

Daha fazli bilgi için: Dikey Geçiş Sınavı ile Öğrenci Kabulü

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.