Bizi takip edin
|
EN

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Yandal ve Çift Anadal Programları

Çift Anadal, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Yan Dal, ÖSYM tarafından yerleştirilen lisans/önlisans programı dışında başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlenilen derslerden oluşan sertifika programıdır.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi çift anadal ve yan dal öğretim programı koşulları için:

https://oim.ieu.edu.tr/tr/cift-anadal-programlari-cap

https://oim.ieu.edu.tr/tr/yandal-programlari-ydp

 

Fakülte Çift Anadal ve Yan Dal Koordinatörü
Doç. Dr. Deniz Deniz - deniz.deniz@ieu.edu.tr

ÖSYM tarafından yerleştirildiği lisans/önlisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrenciler, bir yandal programını (YDP) da tamamlayarak başka bir alanda sertifika alabilirler.

Yandal programına, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında; anadal ön lisans öğreniminin ise en erken ikinci ve en geç üçüncü yarıyılının başında başvurabilir.

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi yandal öğretim programı koşulları:

Birinci anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarmak,

Genel not ortalamasının (GNO) en az 2.50 olması,

En az bir stüdyo dersi almak,

GSTF öğrencileri için en az 18 kredilik ders yüküne sahip olmak,

Diğer fakülte öğrencileri için en az 24 kredilik ders yüküne sahip olmak,

Başarı sıralamasına göre, başvurulan yandal programı için ayrılan kontenjan içinde kalmış olmak,

İlgili bölüm koordinatörü ve danışmanının onayını almak.

 

Başvuru tarihleri her öğretim yılı başında belirlenerek duyurulmaktadır. Yandal programına kabul edilen öğrenciler ilgili fakülte yönetim kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Yandal ve çift anadal programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki 1. sınıf 1. dönem öğrenci sayısının %20’sini geçemez.

Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

Fakülte içindeki yandal programı detaylarına ulaşmak için bölüm sayfalarına başvurunuz.

Yandal programlarına ait ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yandal başvuru formu

Yandal yapılabilecek bölümleri gösteren tablo

YDP koordinatörleri:

  • Öğr. Gör. Dr. Seda ÖZEN TANYILDIZI (Görsel İletişim Tasarımı)
  • Öğr. Gör. Dr. Elif KOCABIYIK (Endüstriyel Tasarım)
  • Dr. Öğr. Üyesi Ebru CORSİNİ (Tekstil ve Moda Tasarımı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Ali ASLANKAN (İçmimarlık ve Çevre Tasarımı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Emre GÖNLÜGÜR (Mimarlık)
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.