Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Stajlar

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı olan tüm bölümlerde mezun olmadan önce toplam  8 hafta staj yapma zorunluluğu vardır.

Stajların İEÜ Staj Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

İlgili dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.

 

Her bölümün farklı bir staj komisyon başkanı vardır, bölümün web sayfasında "Stajlar" başlığına bakarak ilgili kişiyi öğrenebilirsiniz.

 

Haberler