Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Misyon ve Vizyonumuz

Misyon:

Tasarım disiplinleri ekseninde bilimsel araştırmaları ve yenilikçi tasarım pratiklerini şekillendirebilen, sürdürülebilir bir topluma ve çevreye bu yolla katkıda bulunan, değişen ve dönüşen toplumsal değerlere duyarlı, eleştirel düşünme becerilerine sahip girişimci ve lider profesyoneller yetiştirmek.

 

Vizyon:

Tasarım bilincinin yayılmasına, üretilen yenilikçi proje ve araştırmalarla öncülük eden, küresel görünürlüğü ve saygınlığı olan bir tasarım fakültesi olmak.

 

 

 

Haberler