Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Yüksek Lisans Programları

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Bu program farklı tasarım disiplinlerinin ve bu programı başarıyla bitiren mezunların, hem kuramsal hem pratik yönlerinin uluslararası düzeyde güçlü ve yaratıcı boyutlarla donanacağı inancıyla kurulmuştur. Tasarım disiplinlerini bir çatı altında toplayıp, birbirleriyle etkileşmelerinden daha yaratıcı çalışmaların ortaya çıkacağı görüşüyle hazırlanan Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, tasarım disiplinlerini buluşturan ortak bir platformdur.

Bu program ile, uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmek isteyenler için, kuramsal bir çerçeve kapsamında proje yaparak uzmanlık ve deneyim kazanmak mümkün olacaktır. Dolayısıyla programdan mezun olanlar hem piyasaya hem de akademik kariyere yönelme olanağı bulacaklardır.

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ilgili detaylı bilgi için: Buraya tıklayınız.

Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Günümüzde mimarlık disipini gerek bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, gerek küreselleşme ve sürdürülebilirlik kavramlarının öne çıkması ile hem uygulamada hem de kuramsal düzeyde önemli dönüşümler geçirmektedir. Bu bağlamda mimarlığın uzmanlık alanları ve kapsamı da dönüşmekte ve yeni araştırma alanları ortaya çıkmaktadır. Mimarlık yüksek lisans programında yer alan dersler çağdaş kuram ve eleştirileri mimarlık üretimi ile ilişkilendirmenin yanısıra mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi de vurgular niteliktedir.

Program, disiplinin küresel düzeyde gelişimini yansıtan araştırmaların özellikle özgül yerel bağlamlardan kaynaklanarak üretilmesini amaçlamaktadır. Mezunların mesleğin yeni oluşumlarında rol oynayabilecek uzmanlar olarak aktif rol almaları hedeflenmektedir.

Mimarlık Yüksek Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Fen Bilimleri Enstitüsü ile ilgili detaylı bilgi için: Buraya tıklayınız.

Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Son yıllarda denizciliğin yükselen önemine paralel olarak tüm dünyada yat üretimi artış göstermiştir. Türkiye de birkaç ülke ile birlikte özellikle lüks yat üretiminde ilk sıralarda yeralmaktadır. Her yıl açılan yeni tersaneler, marinalar ve yayına başlayan dergiler ile çeşitli fuar etkinliklerine karşın tasarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetersiz kalmaktadır. Yat tasarımı programı, bu boşluğu doldurmak ve sektöre yenilikçi tasarımlar üretebilen, malzeme geliştirebilen, detay çözebilen nitelikli uzmanlar yetiştirmek amacı ile açılmıştır. Hem mühendislik fakültelerinin hem de mimarlık ve tasarım fakültelerinin ilgili bölümlerinden öğrencilere açık olan program ulusal ve uluslararası pek çok kurum ve kişi ile işbirliği içindedir.

Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Haberler