Bizi takip edin
|
EN

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Yüksek Lisans Programları

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Bu program farklı tasarım disiplinlerinin ve bu programı başarıyla bitiren mezunların, hem kuramsal hem pratik yönlerinin uluslararası düzeyde güçlü ve yaratıcı boyutlarla donanacağı inancıyla kurulmuştur. Tasarım disiplinlerini bir çatı altında toplayıp, birbirleriyle etkileşmelerinden daha yaratıcı çalışmaların ortaya çıkacağı görüşüyle hazırlanan Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, tasarım disiplinlerini buluşturan ortak bir platformdur.

Bu program ile, uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmek isteyenler için, kuramsal bir çerçeve kapsamında proje yaparak uzmanlık ve deneyim kazanmak mümkün olacaktır. Dolayısıyla programdan mezun olanlar hem piyasaya hem de akademik kariyere yönelme olanağı bulacaklardır.

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile ilgili detaylı bilgi için: Buraya tıklayınız.

Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Günümüzde mimarlık disipini gerek bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, gerek küreselleşme ve sürdürülebilirlik kavramlarının öne çıkması ile hem uygulamada hem de kuramsal düzeyde önemli dönüşümler geçirmektedir. Bu bağlamda mimarlığın uzmanlık alanları ve kapsamı da dönüşmekte ve yeni araştırma alanları ortaya çıkmaktadır. Mimarlık yüksek lisans programında yer alan dersler çağdaş kuram ve eleştirileri mimarlık üretimi ile ilişkilendirmenin yanısıra mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi de vurgular niteliktedir.

Program, disiplinin küresel düzeyde gelişimini yansıtan araştırmaların özellikle özgül yerel bağlamlardan kaynaklanarak üretilmesini amaçlamaktadır. Mezunların mesleğin yeni oluşumlarında rol oynayabilecek uzmanlar olarak aktif rol almaları hedeflenmektedir.

Mimarlık Yüksek Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile ilgili detaylı bilgi için: Buraya tıklayınız.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.