Bizi takip edin
|
EN

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Sergiler ve Defileler / 2018-2019

Davetiye / Invitation 2018-2019

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı mezunlarının çalışmaları 31 Mayıs 2019 tarihinde açılacak dönem sonu sergisinde davetlilerle buluşacak. Sergide Endüstriyel Tasarım, Moda ve Tekstil Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı son sınıf öğrencilerinin farklı kavramsal çerçevelerde hazırladıkları 200’ün üstünde proje yer alacak. Sergi açılışının ardından Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencilerinin mezuniyet koleksiyonları İEU Tören Alanı’nda gerçekleştirilecek defile ile izleyicilerin beğenisine sunulacaktır.

Mimarlık Bölümü Mezuniyet Projeleri “Oluşumlar” genel teması çerçevesinde tasarlanmıştır. Bu genel temadan yola çıkarak öğrenciler Eleştirel, Kentsel ve Teknolojik Pratikler grupları olarak üçe ayrılmış ve bu gruplarda “Oluşumlar” genel teması ile bağlantılı, Adalar, Yeşile Odaklı ve Gökyüzünde Yaşam şeklinde üç alt tema benimsenmiştir. Tüm projeler kompleks şehir ortamlarında bir çok kentsel veriyi gözeterek kurgulanmıştır. Bu kapsamda, Mimarlık bölümünün 88 öğrencisi, mimari grafikler ile farklı ölçekler, materyaller ve tekniklerle üretilmiş modelleri içeren projeler üretmişlerdir.

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencilerinin mezuniyet projeleri, çağdaş toplum kavramı ve toplumumuzun gelecekteki olası yapısı ve ideolojileri çerçevesinde düzenlenmiştir. Güz döneminde, öğrencilerden, kendi ideolojilerini olası bir film senaryosu olarak görmeleri, bir film afişi önermeleri, senaryolarına uygun bir bina bulmaları ve daha sonra kavramsal fikirlerini yansıtan mekânlar yaratmaları (filmi oluşturan sahneler) istenmiştir. Bahar döneminde ise, mezun adayı 54 öğrenci, projelerinin planları, kesitleri, mobilya ve yapı detayları, elektrik ve mekanik planları gibi tüm gerekli teknik uygulama çizimlerini geliştirmişlerdir.

Endüstriyel Tasarım Bölümü mezuniyet projeleri kapsamında son sınıf öğrencilerinden gelecekteki kariyerleri için bir tasarım projesi önermeleri beklenmiş, projeler bireysel seçim fikri etrafında inşa edilmiştir. Bu geniş tutum ile öğrencilerin tasarım fikirlerini dikkatlice oluşturmasına yardımcı olunurken, tasarım ve iş dünyasındaki son trendleri de takip etmeleri sağlanmıştır. Bu yıl 7'si Ürün Tasarımında, 9'u da Tasarım Yönetimi alanında uzmanlaşmış 16 endüstriyel tasarımcı adayı nihai tasarım fikirlerini paftalar, prototipler, promosyon ürünleri ve kısa videolar halinde sunacaklardır.

Görsel İletişim Tasarımı son sınıf öğrencileri projelerinde, kendi tanımladıkları tasarım problemlerini pek çok farklı mecrayı kullanarak çözmeye çalışmıştır. Mezun olacak 16 öğrencinin her biri, ileri seviyede görsel mesajlar tasarlamak üzere yoğun bir araştırma sürecini tamamlamış ve geniş bir yelpazede tasarım çözümleri üretmiştir. Örneğin, bir Kafka hikayesi çarpıcı bir hücre animasyonun karelerinde canlanırken, Nietzsche, etkileşimli bir hikaye/oyunla, İsviçre Alpleri’nde yürüyüşe çıkmaktadır. Öğrenciler, kendi tanımladıkları tasarım problemlerine getirdikleri yaratıcı çözümleri, stop motiondan belgesele, enstalasyondan karanlık resimli romanlara uzanan görsel anlatılarla mezuniyet sergimizi zenginleştirmektedir.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri mezuniyet koleksiyonlarını Alman Bauhaus ekolünün 100. yılını kutlamak için hazırlamışlardır. Dördüncü sınıf moda tasarım stüdyosu öğrencileri tarafından hazırlanan koleksiyonlarda 1919 yılında Weimar/Almanya’da kurulan Bauhaus Okulu’nun önemli çalışmalarından ilham alınmıştır. 10 Öğrencinin hazır giyim koleksiyonlarının görüleceği defilede öğrenciler uluslararası çağdaş bir anlayışa hitap eden tasarımlarını sunacaklardır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.