Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Dünyayı Kurtaran Süper Kahraman Yarışması


 

Dünyayı Kurtaran Süper Kahraman Tasarımı Yarışması Şartnamesi

Dünyayı Kurtaran Süper Kahraman Tasarımı Yarışması Başvuru Formu

Dünyayı Kurtaran Süper Kahraman Tasarımı Yarışması Süper Kahraman Açıklama Formu

 

 

 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Liseler Arası IV. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması


 
 
Yarışma Konusu

İzmir ili sınırlarında yer alan resmi/özel liselerde eğitim gören öğrencilerin, hayal ettikleri dünyayı kurtaracak süper kahramanı tasarlaması.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluşlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOTAM) ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOTAM) ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenecek olan ve İzmir ili sınırlarında yer alan resmi/özel liselerde eğitim gören öğrencilerinin katılımına açık olan “IV. Dünyayı Kurtaran Süper Kahraman Tasarımı” yarışması, günümüzün tasarım anlayışına uygun, yerel ve küresel anlamda güncel problemlere çözüm önerileri getirebilecek, özgün fikir ve çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu yarışma ile ayrıca orta öğretim (lise) seviyesindeki öğrencilerinin, Güzel Sanatlar ve Tasarım eğitimine olan ilgilerini arttırmak ve bu alandaki yaratıcılıklarına katkıda bulunmak amaçlamaktadır.
 
Süper Kahramanın Tanımı
 
 • Süper kahraman, kendisini toplumu ve toplumun ahlaki değerlerini korumaya adamış bir tür tipleme olarak tanımlanabilir.
 • Süper kahramanlar, her ne kadar doğaüstü güçlerinin getirdiği sorumluluk duygusu ile mücadelelerine başlamış olsalar da, çeşitli nedenler karakterlerin suçla mücadele kararı almasına sebep olmuştur.
 • Süper kahramanların pek çoğu uçabilme, insanüstü kas gücü ve hız, temel elementleri kontrol edebilme, şekil değiştirme gibi özelliklere sahiptir.
 • Bilim ve teknoloji de pek çok karakterin mücadelesinde önemli rol oynamıştır.
 • Süper kahramanların, göze çarpan ortak özelliği kostümlerinin olmasıdır. Göğüs kafesi hizasında konumlandırılmış ‘semboller’, karakterle ilgili pek çok özel bilgiye de referans vermektedir.
 • Kimliklerini gizlemek için kullanılan maskeler sadece yüzü örtmekten öte, kostümle ve karakterin kurgusu ile biçim ve işlev olarak uyumludur. Kostümlerin tasarımı, kullanılan ekipmanı taşımak için özel tasarıma sahip olabileceği gibi kostümün kendisi tamamen bir teknolojik bir ekipman olabilmektedir.
 
Katılım Koşulları
 
 • Yarışma İzmir ili sınırlarında yer alan resmi/özel liselerde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Adaylar, yarışmaya danışman öğretmenleri nezaretinde bireysel olarak katılabileceklerdir.
 • Yarışmacılar birden fazla tasarımla yarışmaya katılabilir, ancak her farklı tasarım için yeni bir katılım formu doldurulmalıdır.
 • Yarışmaya katılan çalışmaların fikri hakları, çalışmanın sahibi tasarımcılara aittir.
 • Yarışmaya katılan çalışmaların daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış çalışmalar yarışma kapsamına alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan tüm tasarımlar özgün olmalıdır. Eğer tasarımlar özgün değilse ve üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal ediyorsa, bundan yarışmayı düzenleyen kuruluşlar sorumlu tutulamaz.
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, yarışmaya katılarak finale kalan tüm tasarımları sergileme ve daha sonra da tasarımları ve yarışmaya ilişkin resim, fotoğraf, video kayıtlarını gerek kendi tesislerinde gerek internet sitelerinde gerekse diğer yayın organlarında dilediği şekilde kullanma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 
Yarışmaya Katılan Eserlerin Değerlendirilmesi ve Ödül Töreni

Tasarımların değerlendirmeleri aşağıdaki kriterler doğrultusunda yapılacaktır:
·         Konu seçimi veya probleme yaklaşım açısından özgünlük - 15 puan
·         Problem tanımı ve tasarım çözümünde Yaratıcılık - 20 puan
·         Kullanılan Yöntem (Kahramanı ortaya çıkaran mevcut koşulların tarifi üzerinden varılan sonucun tutarlılığı) -  15 puan
·         Topluma Yararlılık (Sosyal, Ekonomik, Ahlaki, vb.) - 15 puan
·         Görsel İfade Yetkinliği -  35 puan
Yarışmaya katılan öğrencilerin çalışmaları 13.05.2016 tarihinde Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Aynı gün içerisinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Binası’nda yarışmaya katılan çalışmalar sergilenecek ve ardından gerçekleştirilecek olan ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri ve derecelerini bildiren sertifikaları, diğer öğrencilere ise yarışma katılım sertifikaları verilecektir.

Ödüller

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. Dünyayı Kurtaran Süper Kahraman Yarışması'nda (İzmir Milli Eğitim İl içi Yarışma Yönergesine istinaden):
·         Birincilik ödülü, 3 Cumhuriyet Altını, Başarı Belgesi
·         Birincilik ödülü alan Öğrencinin Danışman öğretmenine 1 Cumhuriyet Altını
·         İkincilik ödülü, 2 Cumhuriyet Altını, Başarı Belgesi
·         Üçüncülük ödülü, 1 Cumhuriyet Altını, Başarı Belgesi
şeklinde olacaktır.
 
Seçici Kurul

Prof. Dr. Ender YAZGAN BULGUN (İEU Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı)
Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR (İEU Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Deniz HASIRCI (İEU İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. A.Can ÖZCAN (İEU Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Bahar DURMAZ (İEU Mimarlık Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Zeynep ARDA (İEU Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı)
Metin Ender KARABULUT (İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Şube Müdürü)
Sibel SEZER (İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Proje Uzmanı)
 
Katılım Formatı
 • Yarışmaya http://fadf.ieu.edu.tr/tr/dunyayi-kurtaran-super-kahraman-yarismasi web sitesinden başvuru formları doldurularak katılım sağlanacaktır. Başvuru formu, katılımcı tarafından yazdırılmalı, gerekli yerler doldurulmalı ve daha sonra (şartnamede belirtildiği şekilde) tasarım sunumlarının ekinde gönderilmelidir.
 • Çalışmaların sunumları süper kahraman çizimlerinin bulunduğu A3 (42 cm x 29.7 cm) boyutlarında ağır gramajlı (en az 200 gr), kaliteli bir kağıda yapılmalı ve buna ek olarak tasarlanan süper kahramanı anlatan 200 kelimeyi aşmayacak bir açıklama metni de katılım formu ile birlikte belirtilen A4 (21 cm x 29.7 cm) boyutlarında formatı belirtilmiş olan açıklama formunun çıktısı alınarak dosyaya ilave edilmelidir. A3 boyutundaki gösterimde sunulacak çizimlerin el çizimi olması beklenmektedir. Kullanılacak renklendirme teknikleri öğrencinin tercihine bırakılmıştır. (Suluboya, Marker, Guaj, Kuruboya, Kolaj.. vb.).
 • A3 boyutundaki tasarımların arka sağ alt köşesine ve açıklama formuna yarışmacının 5 karakterden oluşan rumuzu yazılmalıdır.
 • Başvuru paketi içerisinde; http://fadf.ieu.edu.tr/tr/dunyayi-kurtaran-super-kahraman-yarismasi adresinden ulaşılabilir halde olan başvuru formunun yazdırılmış ıslak imzalı hali, A3 boyutlarında tasarım sunumu ve A4 boyutlarındaki açıklama metni bulunmalıdır. Başvuru paketi üzerinde alıcı ismi ve adresi, yarışmanın başlığı belirtilmelidir.
 • Başvuru paketinin gönderileceği adres:                                                                                                                    
  Banu BİLİR,   İzmir Ekonomi Üniversitesi,
  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, D Blok Sakarya Cad. No: 156, 35330 Balçova-İzmir.
 
Yarışma Takvimi
 
 • Yarışmanın duyurusu                                                      : 18/01/2016
 • Tasarımların teslimi                                                         : 11/05/2016
 • Yarışma sonuçlarının ilanı ve Ödül Töreni                  : 13/05/2016
 
Diğer Hususlar 
 
 • Yarışmaya katılan bütün lise öğrencileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kararları geçerlidir.
 
Uygulama Çalışması

Lise müdürlükleri talep ettiği takdirde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (EKOTAM) uygun bulduğu liselerde ve tarihlerde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından oluşturulacak bir ekiple yarışma ile ilgili bir uygulama çalışması yapacaktır. Bu kapsamdaki bir çalışmanın talep edilmesi halinde aşağıda belirtilen yazışma bilgileri ile iletişime geçiniz.

Uygulama çalışması ile ilgili yazışma adresi

Banu Bilir
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, D Blok
Sakarya Cad. No: 156, 35330 Balçova-İzmir
E-Posta : ffad@ieu.edu.tr
Telefon                                : 0232 488 5307

 
YARIŞMA SEKRETARYASI

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
D Blok  Sakarya Cad. No: 156, 35330 Balçova-İzmir
E-Posta                 : ffad@ieu.edu.tr
Telefon                  : 0232 488 5307
 

 

 

 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.