Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Yan Dal ve Çift Anadal Programları

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kapsamında çift anadal programı bulunmamaktadır.

Yan Dal, ÖSYM tarafından yerleştirilen lisans/önlisans programı dışında başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlenilen derslerden oluşan sertifika programıdır.

ÖSYM tarafından yerleştirildiği lisans/önlisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrenciler, Yan Dal Programı (YDP)`nı da tamamladıklarında aynı zamanda başka bir dalda sertifika alabilirler.

Yan Dal Programı (YDP)`na, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında; anadal ön lisans öğreniminin ise en erken ikinci ve en geç üçüncü yarıyılının başında başvurabilir.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi yan dal öğretim programı koşulları:

Birinci anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarmak,

En az 2.50 Genel Not Ortalaması (GNO)`na sahip olmak,

En az bir stüdyo dersi almak,

GSTF öğrencileri için en az 18 kredilik ders yüküne sahip olmak,

Diğer fakülte öğrencileri için en az 24 kredilik ders yüküne sahip olmak,

Başarı sıralamasına göre, başvurulan Yan Dal Programı (YDP) için ayrılan kontenjan içinde kalmış olmak,

İlgili bölüm koordinatörü ve danışmanının onayını almak.

Başvuru tarihleri her öğretim yılı başında belirlenerek duyurulmaktadır. Yan Dal Programı (YDP)’na kabul edilen öğrenciler ilgili Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki 1. sınıf 1. dönem öğrenci sayısının %20’sini geçemez.

Yan Dal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

Yan Dal programlarına ait ayrıntılı bilgi için;  https://oim.ieu.edu.tr/index.php/akademik-bilgiler/yandal-programlari

Fakülte içindeki Yan Dal Programı detaylarına ulaşmak için bölüm sayfalarına başvurunuz.

Yandal Başvuru Formu

YANDAL yapılabilecek bölümleri gösteren tablo

Fakülte Yan Dal Koordinatörü:
Dr. Öğr. Üyesi Burkay PASİN

 

Haberler