Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Hakkımızda

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde öğrenci olmak nasıl bir deneyimdir?

Tasarım, kültürel ve sosyo- ekonomik kapsamda, insan- çevre ilişkisinde, üretim ve tüketim, pazarlama ve yönetim bilgisinin önemli olduğu bir alanda işlev görür. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi konuya geniş bir perspektifle yaklaşarak birbiri ile bütünlük ve harmoni içinde çalışan değişik tasarım disiplinleri içerir. Bu bağlamda programlar bir yandan yerel ve küresel pazarın gereksinimlerine yanıt verirken, diğer yandan öğrencilerin tasarım vizyonunu geliştirir ve onları, kendi kişisel tasarım kimliklerini oluşturmaya yönlendirir.

Fakültemizin farklılığı, tasarımın ekonomi, sanat, teknoloji, kültür, iletişim ve yönetim gibi çok farklı uzmanlık alanlarından beslenen disiplinlerarası bir alan olduğu düşüncesi, tasarımın kendi içinde özerk bir akademik alan olduğunun kabulü ve tasarımın farklı uzmanlık alanlarına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesine olanak sağlanmasından kaynaklanmaktadır.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi beş bölümden oluşmaktadır: Endüstriyel Tasarım, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, İletişim Tasarımı, Moda Tasarımı, Mimarlık. Fakültemiz, 2004 yılında üç tasarım bölümünün, 2005 yılında da Mimarlık Bölümü`nün açılmasıyla hızla gelişmekte ve yerli-yabancı öğretim kadrosunun da artmasıyla birlikte kimliğine kavuşmaktadır. Yaklaşımımız, yaratıcılığı ve endüstriyle işbirliğini destekleyen dinamik bir ortamda tasarım disiplerini bir çatı altında toplamakta ve birbirleriyle yakın bir iletişim ağı içinde, ortak programlar zinciri uygulamalarını öngörmektedir.

Eğitimimizin ilk dönemi, her bölümden gelen tüm öğrencileri biraraya getirerek, bir program çerçevesinde kaynaştırmaktır. Ağırlık ikinci yılda bölümlerin kendi derslerinde, üçüncü yılda ise   uzmanlık alanlarındadır. Mezuniyet yılı, ögrencinin tasarım kimliğinin bireysel olarak ön plana çıkmasına fırsat yaratır.

Fakültemiz, tasarım eğitimini, uygulama, kuram, ve iletişim ışığında yorumlamakta ve sürekli bir etkinlik platformu oluşturmaktadır. Seminerler, sempozyumlar, konferanslar, yurtiçi ve yurtdışı gezileri ve moda defileleri ile yaratılan renkli atmosfer altında çalışan öğretim üyelerimiz, Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi  (EKOTAM) kurarak, kapsam ve vizyonunu genişletmeye devam ediyor. Hem çağın hem de günün hızla değişen gerçeklerine ayak uyduran misyonumuzla; artı değer üretecek, toplumumuzun yaşam kalitesini geliştirecek, ülkeye ekonomik katkısı olan ve kendisini Avrupalı olarak, sorumluluklarının bilincinde, demokratik, aydın ve yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi sürdürüyoruz.

 

Haberler